Equity คืออะไร เป็นคำถามที่นักเทรด (Trader) หลายๆคนต่างก็ยังสงสัย และมือใหม่ ต่างก็หาคำตอบ เพราะมีหลายท่าน หรือบางท่าน ที่เรียกสับสนกับค่า Balance ดังนั้น ในวันนี้เราจึงได้ทำการรวบรวมข้อมูล มานำเสนอเรื่องของ Equity ให้กับเหล่านักเทรดทุกท่าน ได้ทำความเข้าใจกัน จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น ไปอ่านกันในบทความ ได้เลยครับ กับ คำว่า “Equity

equity balance คือ

Equity คืออะไร ? พร้อมตัวอย่าง

ความหมายของคำว่า Equity คืออะไร หมายถึง ยอดเงินทั้งหมด ที่เรามี เมื่อรวมกับผลกำไร / ขาดทุน ในการซื้อขาย หรือเทรด Forex หรือที่เรียกกันว่า Available Margin โดยจะแสดงค่า ที่ช่อง Equity แต่ยอดเงินที่เราเห็นนั้น จะยังไม่สามารถถอนออกมาใช้ได้จริง จนกว่านักเทรด (Trader) จะทำการปิดออเดอร์นั้นๆ ให้เรียบร้อย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

สูตรคำนวณ Equity

Equity = Balance + Floating Profit/Loss        หรือ

Equity = Balance + จำนวนเงินของพอร์ตที่เป็นบวก – จำนวนเงินของพอร์ตที่ติดลบ

ตัวอย่างการแสดงค่า Equity

1. นักเทรด (Trader) มียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 5000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 2000 บาท และได้กำไร จำนวน 100 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 5100 บาท เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

2. นักเทรด (Trader) มียอดเงินอยู่ในบัญชี จำนวน 5000 บาท ได้ทำการเปิดสัญญาเทรด Forex เป็นจำนวนเงิน 2000 บาท และขาดทุน จำนวน 100 บาท จะทำให้ค่าของ Equity มีค่าเป็น 4900 บาท เมื่อเราปิดสัญญา ค่าของ Equity ก็จะกลับมาเป็น 0 อีกครั้ง

หลักประกัน forex คือ

คำศัพท์ที่ใช้ควบคู่กับ Equity คืออะไร

จากสูตรคำนวณด้านบนนี้ ก็จะเห็นว่า มีคำศัพท์ในตลาด Forex คำอื่นด้วย ที่มีบทบาทเข้ามาเกี่ยวข้องกับค่า Equity คืออะไร ดังนั้น เราจึงควรศึกษาเรียนรู้ คำศัพท์ต่างๆ เหล่านั้นด้วย ซึ่งคำศัพท์ในตลาด Forex คำอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • Balance

เป็นการแสดงยอดเงินทั้งหมด ที่เราได้ฝากเข้าไปในบัญชี ซึ่งจะเป็นยอดที่รวมกับโบนัสด้วย ยอด Balance นี้ จะเป็นยอดเงินจริง ที่ฝากเข้าบัญชี จะไม่รวมกับยอดกำไร/ขาดทุน โดยสามารถใช้เป็นหน่วยสกุลเงิน ได้ทั้งเงินบาทและเงินดอลลาร์สหรัฐ เช่น ฝากเงินเข้าบัญชีจำนวน 1000 บาท ก็จะมียอด Balance จำนวน 1000 บาท นั่นเอง

  • Margin

เป็นยอดจำนวนเงิน ที่จะต้องใช้ในการลงทุนทั้งหมด หรือที่เรียกว่า “เงินประกัน” ซึ่งจะมีความเกี่ยวข้องกับ Leverage ด้วย โดยมีสูตรคำนวณ ดังนี้

Margin = ราคา ณ เวลาที่เปิด x Lot x Contract size / Leverage

  • Free Margin

เป็น Margin ที่สามารถใช้เปิดออร์เดอร์ได้ โดยมีสูตร ดังนี้ 

Free Margin = Equity – Margin

  • Margin Level

เป็นเปอร์เซ็นต์ที่สามารถบอกระดับ Margin ของนักเทรด (Trader) ได้ว่า เหลือกี่เปอร์เซ็นต์ โดยมีสูตร ดังนี้

Margin Level = Equity / Margin x 100 %

  • Laverage

คือ จำนวนเงิน ที่นักเทรด (Trader) ยืมมาจาก โบรกเกอร์ (Broker) โดยแสดงผล เป็นเปอร์เซ็นต์ ถึงแม้จะมีเงินทุนน้อย ก็ยังสามารถเปิด Order ได้จำนวนมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้ นักเทรด (Trader) รู้สึกสนุก มีความสุข ในการเทรด Forex แบบสั้นๆ

credit ใน forex คือ

ก่อนที่เราจะเริ่มลงทุน ในธุรกิจใดก็ตาม การมีความรู้ ความเข้าใจที่ดี เกี่ยวกับธุรกิจนั้นเป็นสิ่งที่ดี สำหรับการลงทุนในตลาด Forex ก็เช่นกัน หากเรามีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับค่า Equity ก็จะสามารถช่วยให้เราในฐานะผู้เทรด ในแง่ของการดูแลโครงสร้างภายในกิจกรรมการซื้อขาย หรือเทรดของเรา และเป็นการช่วยลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น ไม่เช่นนั้น อาจจะแย่จนถึงขั้น โดน Margin Call

ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ Equity

1. นักเทรด (Trader) ส่วนใหญ่ ยังมีความสับสน ระหว่างค่า Balance และค่า Equity ดังนั้น นักเทรด (Trader) ทุกท่าน จึงควรทำความเข้าใจให้ดี ระหว่างค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่าค่า Balance คือเงินต้น ส่วนค่า Equity คือเงินสุดท้าย ควรศึกษาหาความรู้ ก่อนที่ทำลงมือทำการซื้อขาย หรือเทรด Forex

2. นักเทรด (Trader) ทุกท่าน ควรทำการศึกษา หาความรู้ และทำความเข้าใจให้ดี ระหว่างค่า Balance และค่า Equity ควรจำไว้เสมอว่า ค่า Balance คือ เงินต้น ส่วนค่า Equity คือ เงินสุดท้าย เนื่องจากค่า Balance และค่า Equity มีความคล้ายกันมาก จึงทำให้ นักเทรด (Trader) บางท่าน ยังเกิดความสับสนอยู่

3. ในอีกมุมหนึ่งของค่า Equity ก็คือ เป็นเสมือนสัญญาณอันตราย หากนักเทรด (Trader) ท่านใด ที่ไม่สามารถปิดออเดอร์ เพื่อทำให้กำไรกลับมา เป็นบวกได้ สุดท้ายนักเทรด (Trader) ท่านนั้น อาจจะต้องสูญเสียเงิน จำนวนมาก หรืออาจจะถึงขั้นต้องล้างพอร์ตเลย ก็ได้

สรุปการใช้งาน Equity

หากทุกท่านได้ศึกษาเรียนรู้เรื่อง Equity คืออะไร ที่ผ่านมานั้นจะเห็นได้ว่า การอ่านค่า Equity นั้นไม่ยากเลยระหว่างค่า Balance กับค่า Equity และสามารถนำประโยชน์จากการที่อ่านบทความนี้ไปใช้ในการซื้อขายหรือเทรด Forex ได้จนประสบความสำเร็จ และ เทรด Forex เป็นอาชีพ ได้ต่อไป


error: Content is protected !!