คุณเคยสงสัยหรือไม่ ? ว่า Pip และ Point คืออะไร ทำไมในการซื้อขาย หรือเทรด Forex มักจะพูดถึงคำ 2 คำนี้ และคำ 2 คำนี้ มีความเหมือน หรือความแตกต่างกันอย่างไร 1 Pip มีค่าเท่ากับกี่ Point เป็นเรื่องที่ถูกตั้งคำถามกันอย่างมาก วันนี้ทุกคน สามารถหาคำตอบ เรื่องความหมายของ Pip และ Point และการเปรียบเทียบค่า พร้อมมีการยกตัวอย่าง ให้เห็นชัดเจน ดังบทความที่มีรายละเอียด ต่อไปนี้

Pip และ Point คืออะไร

Pip และ Point คืออะไร ? หน่วย Forex ที่เรียกว่า “Pip”

สำหรับคำถาม ที่มักพบเจอบ่อยๆ ว่า Pip คืออะไร คำตอบก็คือ Pip เป็นหน่วยที่ใช้วัดปริมาณ การเคลื่อนไหวของราคา ในการซื้อขาย หรือเทรดตลาด Forex เป็นการอ่านค่า จุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 2 และ 4 ซึ่งการอ่านค่า Pip สามารถศึกษาได้จาก ตัวอย่าง การใช้หน่วย Pip ดังนี้

ตัวอย่าง การใช้หน่วย Pip

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD / CHF อยู่ที่ 5.9820 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 5.9825 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD / CHF มีการเคลื่อนที่ไป 5 Pip

2. ราคาค่าเงินของคู่เงิน EUR / JPY อยู่ที่ 141.50 จากนั้นราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 141.80เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR / JPY มีการเคลื่อนที่ไป 30 Pip

3. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD / CAD อยู่ที่ 1.9200 จากนั้นราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.9240 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD / CAD มีการเคลื่อนที่ไป 40 Pip

Pip และ Point

Pip และ Point คืออะไร ? หน่วย Forex ที่เรียกว่า “Point”

ส่วนคำถาม ที่มักพบบ่อยๆ อีกคำหนึ่ง ก็คือ Point คืออะไร ซึ่งคำตอบก็คือ Point หรือ จุด เป็นหน่วยที่ใช้วัดปริมาณ การเคลื่อนไหวของราคา ในการซื้อขาย หรือเทรดตลาด Forex เป็นการอ่านค่า จุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม ในตำแหน่งที่ 3 และ 5 ซึ่งการอ่านค่า Point สามารถศึกษาได้จาก ตัวอย่าง การใช้หน่วย Point ดังนี้

ตัวอย่าง การใช้หน่วย Point

  • ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD / CHF อยู่ที่ 0.49100 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 0.49103 เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD / CHF มีการเคลื่อนที่ไป 3 Point หรือ 3 จุด
  • ราคาค่าเงินของคู่ EUR / JPY อยู่ที่ 293.500 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 293.510  เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR / JPY มีการเคลื่อนที่ไป 10 Point หรือ 10 จุด
  • ราคาค่าเงินของคู่ USD / CAD อยู่ที่ 1.460 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.490  เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD / CAD มีการเคลื่อนที่ไป 30 Point หรือ 30 จุด
Pip Point คืออะไร

ถึงแม้ว่าความหมายของ Pip และ Point จะเป็นหน่วยที่ใช้วัด ปริมาณการเคลื่อนไหว ของราคาใน ตลาด Forex เหมือนกัน เป็นการอ่านค่าจุดทศนิยม หรือการนับจุดทศนิยม เหมือนกัน แต่ก็มีความแตกต่างกันในเรื่องการใช้งาน

นั่นก็คือ ใน 1 ออเดอร์ แต่ละ Lot หน่วยของ Pip จะใช้อ่านจุดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 และ 4  ส่วนหน่วยของ Point ใช้อ่านจุดทศนิยม ตำแหน่งที่ 3 และ 5 หากนำ Pip และ Point มาเปรียบเทียบค่ากัน ก็จะได้เป็น 1 Pip เท่ากับ 10 Point

เมื่อเปรียบเทียบกันระหว่าง Pip และ Point

เมื่อสักครู่ได้พูดไปแล้วว่า Pip และ Point มีความแตกต่างกันที่ การอ่านค่า คือ 1 Pip = 10 Point ในบทความส่วนนี้เราจึงได้ยกตัวอย่างขึ้นมา พร้อมทั้งเปรียบเทียบ การอ่านค่า โดยใช้หน่วยทั้ง 2 หน่วย คือ Pip และ Point มาเปรียบเทียบกันเลย ก็จะได้การอ่านค่า ดังนี้

1. ราคาค่าเงินของคู่เงิน USD / CHF อยู่ที่ 0.57300  จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 0.57310

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD / CHF มีการเคลื่อนที่ไป 1 Pip หรือ 10 Point

2. ราคาค่าเงินของคู่ EUR / JPY อยู่ที่ 326.500 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 326.520

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน EUR / JPY มีการเคลื่อนที่ไป 2 Pip หรือ 20 Point

3. ราคาค่าเงินของคู่ USD / CAD อยู่ที่ 1.270 จากนั้น ราคาได้เคลื่อนที่ไปที่ราคา 1.370

  • เราจะอ่านค่าเงินคู่นี้ว่า คู่เงิน USD / CAD มีการเคลื่อนที่ไป 10 Pip หรือ 100 Point

สรุป Pip และ Point คืออะไร ?

ทุกคนที่เคยตั้งคำถามว่า Pip และ Point คือ อะไร ? เมื่อได้อ่านบทความ ด้านบนนี้ไปแล้ว ก็คงจะได้คำตอบอย่างชัดเจน แต่ถ้าหากนักเทรดเป็นสมาชิก กับโบรกเกอร์ (Broker) ที่มีการเริ่มต้นเทรด Forex ด้วยจุดทศนิยมตำแหน่งที่ 2 หรือ 4 นักเทรดจะไม่สามารถนับเป็น Point ได้ จะต้องเริ่มนับเป็น Pip เท่านั้น อย่าลืม ที่จะศึกษารายละเอียดของโบรกเกอร์ ก่อนที่จะเริ่มทำการซื้อขาย และเทรด Forex นะครับ

อ่านเพิ่มเติม >> 3 รูปแบบกราฟ Forex Charts


error: Content is protected !!